phone-icon 092-641-4012 (08.30 - 22.00)  line-icon Line: @smarteng (08.30 - 22.00)  email-icon Email: smartengtranslation@gmail.com

logo-2

บริการแปลเอกสาร แปลเอกสารภาษาอังกฤษ แปลงานภาษาอังกฤษด่วน ราคาถูก ส่งได้ภายใน 1 วัน เริ่มงานได้ทันทีรับแปลเอกสาร รับแปลเอกสารด่วน แปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษด่วน 4-5 หน้าส่งได้ใน 1 วัน ราคาถูก ทั้งไทยและอังกฤษ เริ่มงานได้ทันที

ผู้เข้าชมเว็บรับแปลเอกสาร

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Line Id : @smarteng

Line Smart Eng

ส่งเอกสารแปลมาได้ที่อีเมล smartengtranslation@gmail.com

หรือที่ไลน์ไอดี @smarteng เพื่อประเมินราคาแปลได้ตั้งแต่ 08.30 -22.00 ทุกวัน

 

รวดเร็วทันใจ ถูกต้องแม่นยำ ราคากันเอง! ศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation รับแปลภาษาจีนแล้ววันนี้!

ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ประเทศจีนเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญประเทศหนึ่งของไทยมาโดยตลอด และยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการติดต่อค้าขายกับไทยมากที่สุด แต่ด้วยความเข้าใจที่ว่าภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลและเป็นภาษาที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ ทำให้ภาษาจีนซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันกลับมีผู้สนใจศึกษาน้อยกว่าภาษาอังกฤษ ทำให้หาผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนได้ยาก การแปลเอกสารภาษาจีนจึงมีผู้ให้บริการเป็นจำนวนจำกัด และหาบริการที่มีคุณภาพได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลเอกสารภาษาจีนซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง อาทิ เอกสารสัญญา เอกสารทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรหรือสถาบัน บทความทางวิชาการ เป็นต้น

แปลเอกสาร รวดเรวทนใจ ถกตองแมนยำ ราคากนเอง

ศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translationตระหนักถึงความจำเป็นของคนไทยในการติดต่อค้าขายและสื่อสารกับชาวจีน จึงได้เลือกเฟ้นบุคลากรที่มีความรู้เพื่อให้บริการรับแปลภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย ภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทยเป็นภาษาจีน โดยทีมผู้แปลคุณภาพ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับงานแปลที่มีคุณภาพ ใช้ภาษาได้สละสลวย ใจความครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าชาวจีน

เอกสารใดบ้างที่ศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translation รับแปลภาษา

นิตยสาร โบรชัวร์แนะนำสินค้าหรือบริการ เมนูอาหาร คู่มือ ประวัติบุคคล เอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ สัญญา ข้อตกลง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข่าว บทความทางวิชาการ

การคิดค่าบริการแปลเอกสาร

ทางศูนย์รับแปลเอกสาร Smart Eng Translationรับแปลภาษาโดยคิดค่าบริการแปลภาษาจีนตามปริมาณเนื้อหาจริง โดยมุ่งคำนวณจากจำนวนคำมากกว่าจำนวนหน้า ทำให้ได้ราคาที่เท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทั้งผู้แปลและผู้ใช้บริการ ไม่ว่าเอกสารต้นฉบับจะจัดหน้าอย่างไร ใช้พื้นที่เท่าใด หรือมีขนาดเท่าใดก็ตาม ผู้ใช้บริการไม่จำต้องคำนึงว่าเอกสารที่ต้องการแปลนั้นมีการใส่รูปภาพหรือเว้นช่องว่างเท่าใดหรือไม่

ทีมผู้แปลคุณภาพ มากด้วยความรู้และประสบการณ์

ด้วยลักษณะของภาษาจีนซึ่งมีทั้งตัวอักษรตัวเต็มและตัวย่อ ทำให้การแปลเอกสารให้ได้เนื้อหาใจความครบถ้วน ใช้สำนวนสละสลวย ถูกต้องตามไวยากรณ์และอักขรวิธีนั้นจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังจะต้องมีประสบการณ์ในการแปลภาษาจีนในเรื่องที่จะแปลอีกด้วย จึงจะได้งานแปลที่มีคุณภาพ ทางศูนย์จึงได้เลือกเฟ้นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรับแปลภาษาจีนมาเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวโดยเฉพาะ โดยคัดบุคลากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและจากผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทระดับแนวหน้าของจีน เพื่อให้ได้ผู้แปลที่มีความรู้กว้างขวาง ครอบคลุมบริบทของงานที่จะต้องแปล ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรับประกันได้ว่างานแปลทุกชิ้นจะมีคุณภาพสูงสุดเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแปลเอกสารกับเรา


customer